Orlovski tabor u Brnu.


Za vrijeme orlovskoga tabora priregjuje se i velika gospodarska izložba u Brnu. Posebno će biti u- regjena marvogojska, pčelarska, voćarska, mljekarska i vinogradar­ska izložba, te velika izložba gos­podarskih strojeva.

Aeroklub će uz ogromno orlov- sko vježbalište postaviti hangar i poduzimati aeroplanske vježbe za učesnike.

Garancijski fond čehoslovačkog orlovskog Saveza za tabor u izno­su od jedan milijuna kruna već je gotovo potpun. Do ožujka je sa­kupljena zaliha od 11/2 vagona pše­nice, 1 vagona žita, 2100 kg brašna 1000 kg sočiva itd., da. ne bi za vrijeme tabora nastala nestašica ili poskupljenje, jer će u Brno doći do 100.000 hiljada učesnika orlov­skog tabora.

Vožnja drugoga razreda zajed­ničkoga vlaka stajaće od Zagreba do Brna i natrag naših 1500 K, a vožnja I. razr. 2200 K. Za skup­nu prehranu i stan plaćaju ti iz­letnici 700 K. Ako žele hranu u ho­telu, neka to jave pripravnom pod­odboru a platiće u Brnu.

Pa zaključku pripravnog odbora u Ljubljani i odobrenju predsjed­ništva J. O. Z. u Ljubljani povisuje se za one, koji se tek iza 15. Svibnja jave i pošalju prvi plaćevni obrok (400 K), ukupna svota od 1200 K na 1300 K.

Tko se javi istom iza 1.lip­nja, njemu će se i povišena ukup­na svota od 1300 K po svoj prilici još povisiti, jer kasnije prijave vr­lo oteščavaju priprave i prouzrokuju troškove, koji ne smiju pasti na one, što su se u pravo vrijeme prijavili. Zato upozorujemo, da se prijave s prvim obrokom od K 400 što prije pošalju na Pripravni pod­odbor.

Nedjelja 1922., br. 22/ str. 5