Prvi crkveni zbor u Morančanima 1938.


Prvi crkveni zbor u župi Morančani, snimljeno 23. travnja 1938. godine.

Na slici je župnik Stjepan Lukić, koji je u župu stigao godinu dana ranije – u svibnju 1937. godine.

Patron župe je Sv. Juraj mučenik, a godine 1938. Uskrs je bio 24. travnja – dakle, snimljeno je na Veliku Subotu.

Fotografiju je ustupio Stjepan Kovačević  2013.

Ilija Orkić