Vatikan

Dokument o ciljevima i moralnoj obvezi borbe protiv korupcije


Međunarodna savjetodavna skupina za pravdu, korupciju, organizirani kriminal i mafiju objelodanila je 31. srpnja 2017. dokument u kojemu borbu protiv korupcije i zaprjeka uspostavljanju mira i pravde naziva „moralnom obavezom“.

Savjetodavna skupina – International Consultation Group for Justice, Corruption, Organized Crime and Mafias (ICG) koja djeluje u okviru vatikanskog Dikasterija za promociju cjelovitog ljudskog razvoja, obznanila je dokument naslovljen Međunarodna debata o korupciji na sastanku ove Grupe, koji je u Vatikanskim vrtovima okupio predstavnike vjerskoga života, sudstva i različitih skupina žrtava.

Konzultatska grupa je na tragu onoga što je papa Franjo napisao u predgovoru knjige Korozija: nadvladati korupciju u Crkvi i društvu kardinala Petera Turksona, pročelnika Dikasterija za promociju cjelovitog ljudskog razvoja ustanovljenog 2016., a govori o „najtežoj društvenoj rani“, „obliku blasfemije“ i „rakom društva“, ponudila prijedloge i konkretne akcije u borbi protiv korupcije.

Na kraju je iznijela i ciljeve svoga angažmana protiv ovoga društvenog zla.

U nastavku slijedi tekst kojega je na engleskom jeziku objavio Zenit.org.

Potrebne su konkretne geste

„Da se oni koji imaju materijalnu, političku ili duhovnu moć mogu oduprijeti svakoj draži korupcije“. To je opća nakana Svetoga Oca za mjesec veljaču 2018. Kako bi se ponovno spomenuo ubojstva Bl. Giuseppea Puglisia, svećenika i mučenika.

Počevši od rujna 2017. Međunarodna savjetodavna skupina za pravdu, korupciju, organizirani kriminal i mafiju usredotočit će se na ovu stvarnost u nadolazećim godinama.

Međunarodna debata o korupciji izrazila je zajedničku nakanu suočiti se s različitim oblicima korupcije, organiziranoga kriminala i mafije. Korupcija prije samoga čina, je uvjet: odatle potreba za kulturom, obrazovanjem, obukom, institucionalnim djelovanjem i sudjelovanjem građana. Stoga ICG predlaže formuliranje različitih definicija korupcije kako stoji u knjizi Korozija objavljenoj 15. lipnja 2017.

ICG neće doći samo s različitim poticajima, nego su potrebne konkretne geste. Zapravo, posvećenost obrazovanju zahtijeva vjerodostojne učitelje čak I u Crkvi.

"Molimo za sve žrtve mafije. Zatražimo snagu za krenuti naprijed, nastaviti boriti se protiv korupcije", napisao je papa Franjo 19. srpnja 2017.

ICG će uspostaviti međunarodnu mrežu. Sama po sebi Crkva u svijetu je mreža, i stoga može i mora služiti ovoj svrsi hrabro, odlučno, transparentno, u duhu suradnje i kreativnosti.

Svatko tko traži veze za dobivanje privilegija, izuzeća, povlaštenih ili čak ilegalnih putova, nije vjerodostojan. Ako odlučimo slijediti ovo ponašanje, svi možemo riskirati da postanemo neprikladni, štetni i opasni

Svatko tko traži veze za dobivanje privilegija, izuzeća, povlaštenih ili čak ilegalnih putova, nije vjerodostojan. Ako odlučimo slijediti ovo ponašanje, svi možemo riskirati da postanemo neprikladni, štetni i opasni. Oni koji iskorištavaju svoju poziciju da preporučuju ljude koji često nisu za preporučiti - kako u smislu vrijednosti tako i poštenja - nisu vjerodostojni. Stoga će djelovanje Konzultativne skupine biti obrazovno i informativno, te će se obratiti javnom mnijenju i mnogim institucijama kako bi se stvorio mentalitet slobode i pravde, a sve u vidu općeg dobra.

Mnogi nisu svjesni posljedica korupcije

Dakako, posljedice korupcije nije jednostavno prepoznati: jedna takva je da mnogi nisu svjesni kako je korupcija često temelj kriminalu. ICG će stoga intervenirati kako bi popunila ovaj jaz, osobito tamo gdje je u svijetu korupcija dominantan društveni sustav.

Konzultativna skupina također će dodatno istražiti razvoj globalnog odgovora - putem biskupskih konferencija i mjesnih Crkava – glede ekskomunikacije mafije i drugih sličnih zločinačkih organizacija i mogućnosti ekskomunikacije za korupciju. To neće biti jednostavan put za slijediti: Crkva je prisutna u svijetu i mora saslušati sve svoje dijelove u smislu dijaloga s ne-kršćanima kao i aktivnog, transparentnog i djelotvornog puta.

Konzultativna skupina također će dodatno istražiti razvoj globalnog odgovora - putem biskupskih konferencija i mjesnih Crkava – glede ekskomunikacije mafije i drugih sličnih zločinačkih organizacija i mogućnosti ekskomunikacije za korupciju

Štoviše, životno će biti važno razviti skoro izgubljene odnose između pravde i ljepote.

Naša izvanredna povijesna, umjetnička i arhitektonska baština bit će znatan element koji podupire obrazovne i društvene akcije protiv svih oblika korupcije i organiziranog kriminala.

ICG će također predložiti i političke korake – s posebnom pozornošću na demokraciju i sekularnost – sposobne za rasvjetljavanje akcija prema građanskim institucijama, kako bi se osiguralo da se međunarodni ugovori učinkovito provode, a zakoni standardiziraju kako bi se najbolje mogli slijediti „prsti“ kriminala, koji sežu daleko izvan državnih granica. Zapravo, jedan od ciljeva je proučiti primjenu načela Konvencija iz Palerma i Meride.

Dikasterij po svome statutu "izražava zauzetost Svete Stolice za teme pravde i mira" te mora osluškivati poruke pape Franje o miru i pravdi. Korupcija zapravo također uzrokuje nedostatak mira te će ICG stoga analizirati dubinsku povezanost između procesa mira i oblika korupcije.

Pokretanje i buđenje savjesti je nužno. "Ovo je naša prvotna motivacija, koju razumijevamo kao moralnu obvezu", istuče Grupa.

Zakoni su  nužni, ali nisu dovoljni. Postojat će tri razine akcije: obrazovanje, kultura, građanstvo.

"Moramo djelovati hrabro da potaknemo i izazivamo savjest, vraćajući naglasak s rasprostranjene ravnodušnosti na svjesnost težine tih fenomena, kako bismo se borili protiv njih", kaže se u dokumentu.

Ciljevi

Ciljevi Međunarodne savjetodavne skupine za pravdu, korupciju, organizirani kriminal i mafiju:

(studiji i obrazovanje, kulturalne, društvene i institucionalne akcije)

1. Definirati pojam korupcije u širem području pravosuđa, antropologije i kulturne krize te svakog njegova kaznenog ishoda u odnosu na organizirani kriminal i mafiju.

2. Potaknuti svijest javnosti o potrebi izgradnje mnijenja i kulture pravde.

3. Identificirati posljedice korupcije (društvene, ekonomske, političke, institucionalne, kulturalne, duhovne, kaznene) počevši od preciziranja čina, posljedica, događaja i informiranja javnosti.

4. Pojasniti odnos koji postoji između ljudi, institucija i korupcije te između mirovnih procesa i korupcije.

5. Promovirati zajedničku međunarodne pravne mjere protiv korupcije, organiziranog kriminala i mafije te pratiti njihovu implementaciju.

6. Identificirati konkretne korake koji mogu ojačati primjenu politika i zakona.

7. Produbiti poznavanje povijesti korupcije, mafije i drugih kriminalnih organizacija te razložiti rezultate ovih studija kroz različita sredstva komuniciranja.

8. Pojasniti postojeće relacije između korupcije i društvene nepravde.

9. Dati glas žrtvama i raširiti njihove priče.

10. Produbiti i povećati postojeće odnose između povijesti, ljepote, umjetnosti i pravde, promovirajući inicijative u ovom smislu.

11. Stvoriti platformu za otvorenu raspravu na nekoliko kanala (web, izdavaštvo, mediji, umjetnost) te promovirati poziciju na društvenim mrežama: Michelangelo For Justice [Michelangelo za pravdu] na Facebooku/Twitteru/YouTubeu/ Instagramu.

12. Pregled obrazovnih i informativnih prijedloga.

13. Definirati političku viziju u vezi s idejama demokracije, sekularnosti, društvene pravde, promicati cjeloviti ljudskog razvoja.

14. Definirati ulogu Crkve i laika protiv korupcije, mafije i organiziranog kriminala.

15. Prepoznati i učiniti poznatim najbolje prakse.

16. Prepoznati nove subjekte koji mogu obogatiti sudjelovanje u Konzultativnoj skupini slijedeći različitost karijera, osjetljivosti i zemljopisnih područja.

17. Pronaći tvrtke, odgovarajuće institucije i zagovornike gospodarskog razvoja za aktivnosti Savjetodavne skupine.

18. Usvojiti izdavačke inicijative, sastanke, rasprave, umjetničke događaje; promovirati akcije na masovnim medijima, društvenim mrežama; napraviti dokumentarce i e-magazine; promicati akcije u školama, sveučilištima, društvenim organizacijama, zatvorima, dobrotvornim i obrazovnim organizacijama.

19. Prema Statutu Dikastera, identificirati vladine i nevladine institucije, udruge i skupine s kojima se udružiti u mrežu, surađivati i utvrđivati zajedničke sporazume.

20. Skupiti tekstove, dokumente, knjige i audiovizualni materijal, potičući razmjenu informacija kako bi se odlučili za zajedničke inicijative.

21. Istražiti daljnju mogućnost širenja na globalnoj razini - putem biskupskih konferencija i mjesnih Crkava - ekskomunikacije članova mafije i sličnih zločinačkih organizacija. Također, dodatno istražiti pitanje ekskomunikacije za korupciju.

KT